Tips

Het is aan te raden de regels te lezen alvorens de tips hieronder door te nemen.

Vind duo's

Omdat niet meer dan twee dezelfde cijfers naast of onder elkaar mogen worden geplaatst, kunnen duo's worden aangevuld met het andere cijfer. In het voorbeeld hieronder moeten beide blauwe cellen daarom een nul bevatten.

Binaire puzzel

Vermijd trio's

Als twee cellen hetzelde cijfer bevatten met een lege cel daar tussenin, dan kan in deze lege cel het andere cijfer worden ingevuld. De blauwe cel in het onderstaande voorbeeld moet dus een één bevatten, als er een nul in zou worden gevuld ontstaat immers een trio.

Binaire puzzel

Vul rijen en kolommen aan

Elke rij en elke kolom bevat evenveel nullen als enen. Als het maximum aantal nullen in een rij of kolom bereikt is kan in de overige cellen een één ingevuld worden, en andersom. In het voorbeeld hieronder bevat elke kolom en elke rij 3 nullen en 3 enen. Dit betekent dat de blauwe cel in de derde rij een één is, en dat in de twee blauwe cellen in de derde kolom een nul ingevuld kan worden.

Binaire puzzel

Elimineer onmogelijke combinaties gebasseerd op volledig gevulde rijen en kolommen

In het onderstaande voorbeeld missen in de onderste rij een één en een nul. Als de één wordt ingevuld in de linker blauwe cel en de nul in de rechte blauwe cel ontstaat een rij die gelijk is aan de tweede rij. Dit is niet toegestaan. De nul moet dus in de linker blauwe cel worden ingevuld, en de één in de rechter blauwe cel.

Binaire puzzel

Elimineer andere onmogelijke combinaties

In de situatie hieronder mist er een één en missen er twee nullen in de vierde rij. Als we de één invullen in de blauwe cel (en de twee nullen dus in de andere twee lege cellen in de vierde rij) ontstaat er een trio. Omdat dit niet is toegestaan moet de blauwe cel dus een nul bevatten.

Binaire puzzel